Kdo a jak zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Perfumer s.r.o., se sídlem 28. Pluku 914/45, Praha 10, identifikační číslo: 03400158. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze , oddíl C, č.vložky 231112 (dále jen „správce"). Kontaktní údaje správce jsou shodné s kontakty uvedenými na internetové stránce Provozovatele https://www.perfumer.cz/kontakt.html. Ochrana osobních údajů je platná pro internetové stránky Perfumer.cz, které jsou přístupné z (URL) www.perfumer.cz. Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými uživateli při komunikaci se stránkou (jméno, příjmení, emailová adresa, IP adresa) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Na našich internetových stránkách využíváme cookies. Neobávejte se, neidentifikujeme Vás. Cookies jsou dostatečně anonymní. Nemusíte se bát o svoje osobní údaje, ani o svou bezpečnost.

Z jakých zdrojů osobní informace získáváme

Vaše osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás prostřednictvím našich internetových stránek nebo při komunikaci s Vámi. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při komunikaci pomocí chatovací, e mailové nebo telefonické komunikace. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našich internetových stránkách a při čtení zpráv.

Údaje o Vašem chování na našich internetových stránkách zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:
- vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu a jeho jednotlivých stránek a účinnosti reklamy; našim oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; Podrobné informace naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
- předcházení útoků na naše internetové stránky a ohrožení funkčnosti i bezpečnosti dat; našim oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat. 

Používané soubory cookies na našich stránkách dle jejich trvanlivosti:
- krátkodobé (session cookies) jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete;
- dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče).


Na našich internetových stránkách používáme následující soubory cookies od těchto
vydavatelů:
- Google Analytics Analytical (persistent) - analytické, konverzní, trackingové
- SESSIonld (session) - esseciální


Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:


Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs


Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-vefirefoxu-pro-?redirectslug=povoleni-zakazani-cookies&redirectlocale=cs


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cscz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d